Hotel Goldener Stern Abtenau

Privacybeleid

1. Gegevensbescherming in één oogopslag
2019-V1.1 van 25.06.2019 juni XNUMX

Algemene informatie
De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in onze verklaring over gegevensbescherming die onder deze tekst wordt vermeld.

Gegevensverzameling op onze website
Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. U vindt hun contactgegevens in het impressum van deze website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u deze aan ons meedeelt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invult in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch vastgelegd door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de oproep). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website betreedt.

Waar gebruiken we uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website foutloos wordt aangeboden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om gratis informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U heeft ook het recht om de correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te vragen. Als u nog vragen heeft over het onderwerp gegevensbescherming, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het in het colofon vermelde adres. Verder heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Bovendien hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens onder bepaalde omstandigheden te vragen. Details zijn te vinden in het privacybeleid onder "Recht op beperking van verwerking".

2. Algemene informatie en verplichte informatie
AVG (Privacy)

The operators of this website take the protection of your personal data very seriously. We treat your personal data as confidential and in accordance with the statutory data protection regulations and this privacy policy.

Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In deze gegevensbeschermingsverklaring wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

Please note that data transmitted via the internet (e.g. via email communication) may be subject to security breaches. Complete protection of your data from third-party access is not possible.

Opmerking over de verantwoordelijke instantie
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

Hotel Goldener Stern Abtenau
De familie Wageneder

A-5441 Abtenau - Markt 29
OOSTENRIJK

Telefoon: 0043 (0) 6243 / 2240-0
E-mail: hotel@goldenerstern.at

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking
Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming op elk moment intrekken. Een informeel bericht per e-mail aan ons is voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de intrekking heeft plaatsgevonden, blijft door de intrekking onaangetast.

Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverzameling in speciale gevallen en direct mail (artikel 21 DSGVO)
Als de gegevensverwerking op basis van artikel 6 para. 1 is verlicht. e of f DSGVO, u hebt het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. De respectieve rechtsgrondslag waarop een verwerking is gebaseerd, is te vinden in dit privacybeleid. Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken tenzij we dwingende legitieme gronden voor verwerking kunnen vaststellen die zwaarder wegen dan uw interesses, rechten en vrijheden, of verwerking met het oog op het afdwingen, nastreven of verdedigen van juridische claims ( Oppositie volgens Art 21 par. 1 DSGVO).

Als uw persoonlijke gegevens worden verwerkt om direct mail te beheren, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens met betrekking tot u met het doel van dergelijke advertenties; dit is ook van toepassing op profilering voor zover het verband houdt met dergelijke direct mail. Als u bezwaar maakt, worden uw persoonlijke gegevens dan niet langer gebruikt voor directe reclame (bezwaar krachtens artikel 21 par. 2 DSGVO).

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit
In geval van schendingen van de AVG hebben de betrokkenen het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende schending.

U hebt het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming over de verwerking van persoonsgegevens door ons.

Voor Oostenrijk is dit de ware

Oostenrijkse autoriteit voor gegevensbescherming
Wickenburggasse 8
1080 Wien

Telefoon: +43 1 521 52-25 69
E-mailadres: dsb@dsb.gv.at

Het recht om een ​​klacht in te dienen bestaat onverminderd andere administratieve of gerechtelijke rechtsmiddelen.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract in een gangbaar, machineleesbaar formaat aan u of een derde partij te laten overhandigen. Als u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke verzoekt, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch mogelijk is.

SSL- of TLS-codering
Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of vragen die u ons als site-exploitant stuurt, te beschermen, gebruikt deze site een SSL- of TLS-codering. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.

Encrypted payments on this website
If you enter into a contract which requires you to send us your payment information (e.g. account number for direct debits), we will require this data to process your payment.

Payment transactions using common means of payment (Visa/MasterCard, direct debit) are only made via encrypted SSL or TLS connections. You can recognize an encrypted connection in your browser's address line when it changes from "http://" to "https://" and the lock icon in your browser line is visible.

In the case of encrypted communication, any payment details you submit to us cannot be read by third parties.

Informatie, blokkeren, verwijderen en corrigeren
In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, een recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens op elk moment. Voor verdere vragen over persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het in het colofon vermelde adres.

Recht op beperking van verwerking
U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen. U kunt op elk moment contact met ons opnemen op het adres dat in de opdruk staat. Het recht om de verwerking te beperken bestaat in de volgende gevallen:

Als u de juistheid van uw persoonlijke gegevens die bij ons zijn opgeslagen, weigert, hebben we meestal tijd nodig om dit te verifiëren. Voor de duur van de audit heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen.
Als de verwerking van uw persoonlijke gegevens onwettig is, kunt u de beperking van de gegevensverwerking aanvragen in plaats van verwijderen.
Als we uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, maar u hebt deze nodig om juridische claims uit te oefenen, te verdedigen of af te dwingen, dan hebt u het recht om te eisen dat uw persoonlijke gegevens worden beperkt in plaats van te worden verwijderd.
Als u een bezwaarschrift heeft ingediend onder Artikel 21 par. 1 DSGVO, moet er een balans worden gevonden tussen uw interesses en die van ons. Zolang niet duidelijk is wiens belangen prevaleren, hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.
Als u de verwerking van uw persoonlijke gegevens hebt beperkt, kunnen deze gegevens - behalve de opslag ervan - alleen met uw toestemming of voor de bewering, uitoefening of verdediging van wettelijke claims of om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen of om redenen van belangrijk openbaar belang de Europese Unie of een lidstaat.

Oppositie tegen reclame-e-mails
We hereby expressly prohibit the use of contact data published in the context of website legal notice requirements with regard to sending promotional and informational materials not expressly requested. The website operator reserves the right to take specific legal action if unsolicited advertising material, such as email spam, is received.

3. Data Protection Officer
Wettelijke functionaris voor gegevensbescherming

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld voor ons bedrijf.

Project 29 GmbH & Co. KG
Matthew Baumgartner
Oostengasse 14
D-93047 Regensburg

Telefoon: + 49 941 / 698 778 24
E-mail: m.baumgartner@projekt29.de

4. Data collection on our website
Cookies

Some of our web pages use cookies. Cookies do not harm your computer and do not contain any viruses. Cookies help make our website more user-friendly, efficient, and secure. Cookies are small text files that are stored on your computer and saved by your browser.

De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenaamde “sessiecookies”. Ze worden automatisch verwijderd na uw bezoek. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser te herkennen bij een volgend bezoek.

You can configure your browser to inform you about the use of cookies so that you can decide on a case-by-case basis whether to accept or reject a cookie. Alternatively, your browser can be configured to automatically accept cookies under certain conditions or to always reject them, or to automatically delete cookies when closing your browser. Disabling cookies may limit the functionality of this website.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde door u gewenste functies te bieden (bijv. winkelwagenfunctie) worden opgeslagen op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijv. cookies voor het analyseren van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in deze privacyverklaring afzonderlijk behandeld.

Server logbestanden
The website provider automatically collects and stores information that your browser automatically transmits to us in "server log files". These are:

Browsertype en browserversie
Gebruikt besturingssysteem
Referrer URL
Hostnaam van de computer die toegang heeft
Tijdstip van de serveraanvraag
IP-adres
Deze gegevens worden niet gecombineerd met gegevens uit andere bronnen.

Deze gegevens worden verzameld op basis van art. 6 (1) f DSGVO. De website-exploitant heeft een gerechtvaardigd belang bij de technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website - hiervoor moeten de serverlogbestanden worden verzameld.

Contactformulier
Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, verzamelen we de gegevens die u op het formulier hebt ingevuld, inclusief de contactgegevens die u hebt verstrekt, om uw vraag en eventuele vervolgvragen te beantwoorden. We delen deze informatie niet zonder uw toestemming.

De verwerking van de gegevens die in het contactformulier zijn ingevoerd, is daarom uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (Artikel 6 (1) (a) AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Een informeel bericht per e-mail aan ons is voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die tot de intrekking hebben plaatsgevonden, blijft door de intrekking onaangetast.

De gegevens die u invult in het contactformulier blijven bij ons totdat u ons vraagt ​​deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Processing of data (customer and contract data)
We collect, process, and use personal data only insofar as it is necessary to establish, or modify legal relationships with us (master data). This is done based on Art. 6 (1) (b) DSGVO, which allows the processing of data to fulfill a contract or for measures preliminary to a contract. We collect, process and use your personal data when accessing our website (usage data) only to the extent required to enable you to access our service or to bill you for the same.

Collected customer data shall be deleted after completion of the order or termination of the business relationship. Legal retention periods remain unaffected.

Gegevensoverdracht bij het afsluiten van het contract voor diensten en digitale inhoud
Wij geven alleen persoonlijke gegevens door aan derden indien dit noodzakelijk is binnen het kader van het contract, bijvoorbeeld aan de bank die verantwoordelijk is voor de verwerking van de betaling.

Een verdere verzending van de gegevens vindt niet plaats of alleen als u uitdrukkelijk hebt ingestemd met de verzending. Een overdracht van uw gegevens aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming, zoals voor reclamedoeleinden, doet zich niet voor.

The basis for data processing is Art. 6 (1) (b) DSGVO, which allows the processing of data to fulfill a contract or for measures preliminary to a contract.

5. Sociale media
Plug-ins voor sociale media

Op onze pagina's worden plug-ins gebruikt door sociale media (bijv. Facebook, Twitter, Google+, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

U kunt de plug-ins meestal herkennen aan hun respectieve logo's voor sociale media.

De activering van de plug-in vormt een toestemming in de zin van artikel 6 para. 1 lit. een DSGVO. U kunt deze toestemming op elk moment intrekken met ingang van kracht voor de toekomst.

Facebook-plug-ins (knop Vind ik leuk en delen)
Op onze pagina's zijn plug-ins van het sociale netwerk Facebook, provider Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, VS, geïntegreerd. U herkent de Facebook-plug-ins aan het Facebook-logo of de "Vind ik leuk"-knop op onze website. Een overzicht van de Facebook-plug-ins vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Wanneer u onze website bezoekt, brengt de plug-in een directe verbinding tot stand tussen uw browser en de Facebook-server. Hierdoor ontvangt Facebook de informatie dat u met uw IP-adres onze site hebt bezocht. Als u op de Facebook-knop "Vind ik leuk" klikt terwijl u bent ingelogd op uw Facebook-account, kunt u de inhoud van onze pagina's koppelen aan uw Facebook-profiel. Hierdoor kan Facebook uw bezoek aan onze website toewijzen aan uw gebruikersaccount. Wij willen u erop wijzen dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Facebook op: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Wenn Sie nicht wünschen, dass Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem Facebook-Nutzerkonto zuordnen kann, Loggen Sie sich bitte aus Ihrem Facebook-Benutzerkonto aus.

Die Verwensteung der Facebook-Plugins erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 verlicht. f DSGVO. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse en einer möglichst umfangreichen Sichtbarkeit in den Sozialen Medien.

Twitter-plug-in
Op onze sites zijn functies van de Twitter-service geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS. Door gebruik te maken van Twitter en de functie "Retweet" worden de websites die u bezoekt, gekoppeld aan uw Twitter-account en bekend gemaakt aan andere gebruikers. Deze gegevens worden ook doorgegeven aan Twitter. Wij willen u erop wijzen dat wij als aanbieder van de website geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of van het gebruik ervan door Twitter. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Twitter op: https://twitter.com/privacy.

Het gebruik van de Twitter-plug-in is gebaseerd op artikel 6 par. 1 verlicht. f DSGVO. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid op de sociale media.

U kunt uw instellingen voor gegevensbescherming op Twitter wijzigen in de accountinstellingen op https://twitter.com/account/settings.

 

Instagram-plug-in
Functies van de service Instagram zijn aan onze kanten geïntegreerd. Deze functies worden geleverd door Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, Verenigde Staten.

Als u bent ingelogd op uw Instagram-account, kunt u de inhoud van onze pagina's koppelen aan uw Instagram-profiel door op de knop Instagram te klikken. Hierdoor kan Instagram het bezoek aan onze pagina's koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis van de inhoud van de verzonden gegevens en hun gebruik door Instagram ontvangen.

Het gebruik van de Instagram-plug-in is gebaseerd op artikel 6 par. 1 verlicht. f DSGVO. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid op de sociale media.

Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

LinkedIn-plug-in
Onze website maakt gebruik van functies van het LinkedIn-netwerk. Provider is LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, VS.

Elke keer dat u een van onze pagina's bezoekt die LinkedIn-functies bevat, wordt een verbinding met de LinkedIn-servers tot stand gebracht. LinkedIn wordt geïnformeerd dat u onze website heeft bezocht met uw IP-adres. Als u op de LinkedIn-knop "Aanbevelen" klikt en bent ingelogd op uw LinkedIn-account, kan LinkedIn uw bezoek aan onze website aan u en uw gebruikersaccount toewijzen. We willen erop wijzen dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door LinkedIn.

Het gebruik van de LinkedIn-plug-in is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij een zo breed mogelijke zichtbaarheid op sociale media.

Meer informatie hierover vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van LinkedIn op: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Pinterest-plug-in
Op onze site gebruiken we sociale plug-ins van het sociale netwerk Pinterest, dat wordt beheerd door Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, VS ("Pinterest").

Als u een pagina oproept die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de Pinterest-servers. De plug-in verzendt loggegevens naar de Pinterest-server in de VS. Deze loggegevens kunnen uw IP-adres, het adres van de bezochte websites die ook Pinterest-functies bevatten, het type en de instellingen van de browser, de datum en tijd van de aanvraag, hoe u Pinterest gebruikt en cookies bevatten.

Het gebruik van de Pinterest-plug-in is gebaseerd op artikel 6 par. 1 verlicht. f DSGVO. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid op de sociale media.

Meer informatie over het doel, de omvang en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Pinterest, evenals uw gerelateerde rechten en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u in het privacybeleid van Pinterest: https://about.pinterest.com/de /privacybeleid.

6. Analysetools en advertenties
Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee u het gebruik van de website door u kunt analyseren. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal verzonden naar een Google-server in de VS en daar opgeslagen.

De opslag van Google Analytics-cookies en het gebruik van deze analyse-tool zijn gebaseerd op artikel 6 par. 1 verlicht. f DSGVO. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren.

IP anonymization

We hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

Browser plugin

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens verwerkt door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: https:/ /tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Objecting to the collection of data

You can prevent the collection of your data by Google Analytics by clicking on the following link. An opt-out cookie will be set to prevent your data from being collected on future visits to this site:

Google Analytics uitschakelen.

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens door Google verwerkt door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: http ://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

Meer informatie over hoe Google Analytics met gebruikersgegevens omgaat, vindt u in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Demographic data collection by Google Analytics

This website uses Google Analytics' demographic features. This allows reports to be generated containing statements about the age, gender, and interests of site visitors. This data comes from interest-based advertising from Google and third-party visitor data. This collected data cannot be attributed to any specific individual person. You can disable this feature at any time by adjusting the ads settings in your Google account or you can forbid the collection of your data by Google Analytics as described in the section "Refusal of data collection".

7. Nieuwsbrief
Newsletter data

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben we een e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee we kunnen verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en dat u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet of alleen op vrijwillige basis verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven deze niet door aan derden.

We will, therefore, process any data you enter onto the contact form only with your consent per Art. 6 (1) (a) DSGVO. You can revoke consent to the storage of your data and email address as well as their use for sending the newsletter at any time, e.g. through the "unsubscribe" link in the newsletter. The data processed before we receive your request may still be legally processed.

Die von Ihnen zum Zwecke des Newsletter-Bezugs bei uns hinterlegten Daten werden von uns bis zu Ihrer Austraung aus dem Nieuwsbrief gespeichert und nach der Abbestellung des Newsletters gelöscht. Daten, die zu anderen Zwecken bei uns gespeichert wurden bleiben hiervon unberührt.

8. Plug-ins en hulpmiddelen
YouTube

Our website uses plugins from YouTube, which is operated by Google. The operator of the pages is YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

If you visit one of our pages featuring a YouTube plugin, a connection to the YouTube servers is established. Here the YouTube server is informed about which of our pages you have visited.

Verder kan YouTube verschillende cookies op uw apparaat opslaan. Met behulp van deze cookies kan YouTube informatie verkrijgen over bezoekers van onze website. Deze informatie wordt onder meer gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en poging tot fraude te voorkomen. De cookies blijven op uw apparaat totdat u ze verwijdert.

Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijke profiel toe te wijzen. Je kunt dit voorkomen door uit te loggen op je YouTube-account.

YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van artikel 6 (1) (f) AVG.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van YouTube op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Web Fonts
Deze site maakt voor de uniforme weergave van lettertypen gebruik van zogenaamde webfonts van Google. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de benodigde webfonts in uw browsercache om tekst en fonts correct weer te geven.

Hiervoor moet de door u gebruikte browser verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor weet Google dat onze website is benaderd via uw IP-adres. Google Web Fonts worden gebruikt in het belang van een uniforme en aansprekende presentatie van ons online aanbod. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van artikel 6 (1) (f) AVG.

Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, wordt door uw computer een standaardlettertype gebruikt.

Meer informatie over Google Web Fonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in de gegevensbeschermingsverklaring van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps
Deze site maakt gebruik van de Google Maps-kaartenservice via een API. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

To use Google Maps, it is necessary to save your IP address. This information is generally transmitted to a Google server in the USA and stored there. The provider of this site has no influence on this data transfer.

The use of Google Maps is in the interest of making our website appealing and to facilitate the location of places specified by us on the website. This constitutes a justified interest pursuant to Art. 6 (1) (f) DSGVO.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

Onze aanwezigheid op sociale media

Gegevensverwerking via sociale netwerken
We onderhouden openbare profielen in sociale netwerken. De individuele sociale netwerken die we gebruiken, vindt u hieronder.

Sociale netwerken zoals Facebook, Google+ enz. Kunnen uw gebruikersgedrag over het algemeen uitgebreid analyseren wanneer u hun website of een website met geïntegreerde sociale media-inhoud (bijv. Like-buttons of reclamebanners) bezoekt. Een bezoek aan onze aanwezigheid op sociale media leidt tot tal van gegevensbeschermingsgerelateerde verwerkingen. In detail:

Als u bent ingelogd op uw sociale media-account en onze aanwezigheid op sociale media bezoekt, kan de operator van de socialemediaportal dit bezoek aan uw gebruikersaccount toewijzen. Onder bepaalde omstandigheden kunnen uw persoonlijke gegevens ook worden geregistreerd als u niet bent aangemeld of geen account hebt bij de respectieve portals voor sociale media. In dit geval worden deze gegevens verzameld, bijvoorbeeld via cookies die op uw apparaat zijn opgeslagen of door uw IP-adres op te slaan.

Met behulp van de op deze manier verzamelde gegevens kunnen de exploitanten van de portals van sociale media gebruikersprofielen maken waarin hun voorkeuren en interesses worden opgeslagen. Op deze manier kunt u op interesses gebaseerde advertenties bekijken in en uit uw aanwezigheid op sociale media. Als u een account hebt bij het respectieve sociale netwerk, kan de op interesses gebaseerde reclame worden weergegeven op alle apparaten waarop u bent ingelogd of bent ingelogd.

Houd er ook rekening mee dat we niet alle verwerkingsprocessen op de portals van sociale media kunnen begrijpen. Afhankelijk van de provider kunnen daarom verdere verwerkingshandelingen worden uitgevoerd door de exploitanten van de portals van sociale media. Details zijn te vinden in de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van de respectievelijke portaalsites voor sociale media.

rechtsgrondslag

Onze aanwezigheid op sociale media is bedoeld om een ​​zo breed mogelijke aanwezigheid op internet te garanderen. Dit is een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f AVG. De analyseprocessen die door de sociale netwerken worden geïnitieerd, kunnen gebaseerd zijn op verschillende rechtsgrondslagen die moeten worden gespecificeerd door de exploitanten van de sociale netwerken (bijv. Toestemming in de zin van artikel 6, lid 1, lit. a AVG).

Verantwoordelijk en rechten doen gelden

Als u een van onze sociale mediasites (bijv. Facebook) bezoekt, zijn wij samen met de exploitant van het sociale mediaplatform verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingsprocessen die tijdens dit bezoek worden geactiveerd. U kunt uw rechten (informatie, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, gegevensoverdraagbaarheid en klacht) zowel tegen. ons ook de exploitant van het betreffende social media-portaal (bijv. tegen Facebook).

Houd er rekening mee dat we, ondanks de gedeelde verantwoordelijkheid van de exploitanten van de portals voor sociale media, geen volledige invloed hebben op de gegevensverwerkingsactiviteiten van de portals van sociale media. Onze opties worden bepaald door het bedrijfsbeleid van de betreffende aanbieder.

bewaartijd

De gegevens die we rechtstreeks te verzamelen over de social media aanwezigheid zullen worden verwijderd uit onze systemen zodra het doel wordt afgeweken voor hun winkel, vraagt ​​u ons om te verwijderen, uw toestemming voor opslag of het doel voor data-opslag wordt geëlimineerd in te trekken. Opgeslagen cookies blijven op uw apparaat staan ​​totdat u ze verwijdert. Verplichte wettelijke bepalingen - met name retentieperioden - blijven onaangetast.

Wij hebben geen invloed op de bewaartermijn van uw gegevens, die door de beheerders van de sociale netwerken voor hun eigen doeleinden worden opgeslagen. Neem voor meer informatie rechtstreeks contact op met de exploitanten van de sociale netwerken (bijvoorbeeld in hun privacybeleid, zie hieronder).

Sociale netwerken in detail
Facebook

We hebben een profiel op Facebook. Provider is de Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, VS. Facebook is gecertificeerd onder het EU-VS privacyschild.

Wij hebben met Facebook een overeenkomst over gezamenlijke verwerking (Verwerkingsverantwoordelijke Addendum) gesloten. Deze overeenkomst specificeert voor welke gegevensverwerkingen wij of Facebook verantwoordelijk zijn wanneer u onze Facebook-pagina bezoekt. U kunt deze overeenkomst bekijken onder de volgende link: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

U kunt uw advertentie-instellingen zelf aanpassen in uw gebruikersaccount. Klik hiervoor op de volgende link en log in: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Details zijn te vinden in het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Instagram

We hebben een profiel op Instagram. De aanbieder is Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS. Details over hoe zij met uw persoonlijke gegevens omgaan, vindt u in het privacybeleid van Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875.

Bron: eRecht24